Tulong Para sa mga Kustomer

Maintenance Connection Canada

Created: 2004.06.05 | Last updated: 2020.09.09

Para sa English, mag email sa support@maintenanceconnection.ca ng mga sumusunod na impormasyon::

  • Isang maikling paglalarawan ng problema Anumang mga screen shot

  • Ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan (email, telepono, skype, whatsapp - anumang paraan na gusto mong makontak. Pakiusap magbigay ng hindi bababa sa 2)

  • Ang kumpanya mo

Para sa Sales: Phone: 1-800-720-6395 Ext. 82

Para sa Impormasyon sa Pagsingil Pindotin dito

Para sa File Downloader Pindotin dito

Para sa Kasunduan sa Suporta at Pagpapanatili Pindotin dito

Para sa Impormasyon ng dealer Pindotin dito

Para sa MC Tablet Hybrid Pindotin dito